DLA PRZEMYSŁU

Produkty specjalistyczne dla budownictwa inżynieryjnego i ogólnego, takie jak zaprawy do nadlewek i podlewek oraz zaprawy kwasoodporne

MEGABET 72H

Bezskurczowa zaprawa cementowa do nadlewek i podlewek. Specjalistyczne spoiwo do wykonywania szeroko rozumianych prac budowlanych w tym naprawczo remontowych...