SUROWCE CHEMICZNE

Surowce chemiczne mające zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu

LATEKS LBSK 5545

LBSK 5545 jest wodną dyspersją kopolimeru butadienowo-styrenowego. Jest produkowany w technologii wysokotemperaturowe

OSAKRYL OB

Osakryl OB jest dyspersją wodną kopolimeru octanu winylu z alkiloakrylanami otrzymywaną metodą polimeryzacji emulsyjnej w obecności niejonowego układu...

OLEINIAN POTASU

OLEINIAN POTASU, mydło potasowe technicznego kwasu oleinowego.

AZOTAN WAPNIA

AZOTAN WAPNIA 45% roztwór - Calcium nitrate Ca(NO3)2