DLA PRZEMYSŁU

Produkty specjalistyczne dla budownictwa inżynieryjnego i ogólnego, takie jak zaprawy do podlewek i nadlewek oraz zaprawy kwasoodporne. Zaprawy przeznaczone do wykonywania posadzek używkowych zarówno w sposób ręczny jak i maszynowy.

MEGABET 72H

Bezskurczowa zaprawa cementowa do nadlewek i podlewek. Specjalistyczne spoiwo do wykonywania szeroko rozumianych prac budowlanych w tym naprawczo remontowych...