OLEINIAN POTASU

Kup w sklepie

OLEINIAN POTASU, mydło potasowe technicznego kwasu oleinowego.

OLEINIAN POTASU stosowany jest jako:

  • Emulgator modyfikacji zagęszczania olejów , smarów plastycznych

  • Emulgator mas bitumicznych asfaltowych

  • W rolnictwie, ogrodnictwie jako nie toksyczny pestycyd - insektycyd w zwalczaniu szkodników