DOMIESZKA DO MUROWANIA ZIMĄ

Napowietrzająco - uplastyczniająca do -8°C

ZASTOSOWANIE

Uniwersalna domieszka napowietrzająco - uplastyczniająca do wszystkich typów zapraw cementowych, przeznaczona do murowania i tynkowania w obniżonych temperaturach do -8˚C.

ZALETY STOSOWANIA DOMIESZKI DO MUROWANIA ZIMĄ

  • wyraźnie zmniejsza ilość wody zarobowej

  • uplastycznia zaprawy

  • napowietrza zaprawę, poprawiając jej wodoszczelność i mrozoodporność

  • wydłuża okres pracy z zaprawą

  • redukuje zjawisko wykwitów węglanowych

  • obniża temperaturę zamarzania wody

SPOSÓB UŻYCIA

DOMIESZKĘ DO MUROWANIA ZIMĄ należy dodać do wody zarobowej w ilości 1% w stosunku do masy dozowanego cementu tj. 1l na 100kg cementu. Maksymalne dozowanie: 1,5%.

UWAGA

Podane informacje nie zwalniają użytkowników z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności produktu do indywidualnych zastosowań.

TRWAŁOŚĆ

12 miesięcy od daty podanej na opakowaniu. Data produkcji jest jednocześnie oznaczeniem partii.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od -8˚C do +25˚C.